Oddział kobiecy "Dysk"


Opis:

         Konspiracyjny oddział kobiecy AK "Dysk" (Dywersja i Sabotaż Kobiet) zorganizowany w ramach Kedywu KA AK w 1942 r. przez Wandę Gertz. Przeprowadził w czasie okupacji liczne akcje sabotażowo-dywersyjne, wspólne akcje z oddziałami męskimi oraz zwiady bojowe. Wszystkie członkinie przeszły szkolenie dywersyjno-sabotażowe, ogólnowojskowe i sanitarne, niektóre ukończyły podchorążówkę i kurs samochodowy.

Dowódca mjr Wanda Gertz "Lena".

         W godzinie "W" na punkt mobilizacyjny zgłosiły się 42 osoby. Pięć nie dotarło na miejsce koncentracji i walczyło w innych zgrupowaniach. Oddział "Dysk" w ramach brygady "Broda 53" w składzie zgrupowania "Radosław" brał udział w walkach na Woli, Starym Mieście i Czerniakowie, pełniąc funkcje łącznościowe i sanitarne, przygotowywał sygnalizację świetlną dla alianckich lotników, brał udział w przyjmowaniu zrzutów.
         W czasie walk zginęło 11 członkiń "Dysku", 9 zostało rannych, w tym 5 ciężko. Po upadku Powstania część dziewcząt poszła do niewoli, grupa rannych została wywieziona ze szpitalami, reszta została zdemobilizowana i wyszła z Warszawy z ludnością cywilną.Opis odznaki:

         Okrąg, w centrum "kotwica", na której wyryte: DYSK / A-K.
Odznaka ażurowa.
Srebro, średnia nieregularna 21,1 do 21,5 mm.Bardziej szczegółowy opis historii oddziału "Dysk" znajduje się na stronie Wikipedii.


redakcja: Maciej Janaszek-Seydlitz

opracowanie graficzne: Joanna Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2004-2005 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.