Kompania "Zawady"


Opis:

         Oddział Dywersji Bojowej Obwodu VI Praga - kompania "Zawady" - Kedyw 22 powstał podobnie jak inne ODB obwodów w końcu 1942 r. Dowódcą całego ODB był od początku ppor. Jerzy Tęsiorowski "Zawada", a poszczególne jego plutony rozmieszczone były w pięciu rejonach prawobrzeżnej Warszawy. Już wiosną 1943 r. wszystkie te oddziały wykonywały akcje bojowe, występując z reguły oddzielnie, a w związku z tym żołnierze ich nie znali się ze sobą.

Komendant 6/XXVI Obwodu płk Antoni Władysław Żurowski "Andrzej", "Bober".


Opis odznaki:

         Tarcza półkolista w kolorze amarantowym z wąską białą obwódką. U góry na białym pasku napis KEDYW OS (oddział szturmowy). Na amarantowej tablicy stylizowane litery AK z nałożonym obosiecznym mieczem (odznaką Kedywu). U dołu tablicy "kotwica" a pod nią napis DB.22-OBWÓD 6-XXVI. Prawdopodobnie tarcza do noszenia na rękawie munduru.

redakcja: Maciej Janaszek-Seydlitz

opracowanie graficzne: Joanna Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2004-2005 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.