Pluton Głuchoniemi


Opis:

         Konspiracyjny pluton 4 kompanii V zgrupowania AK 2 rejonu Obwodu Śródmieście, zorganizowany z głuchoniemych wychowanków Instytutu Głuchoniemych przy pl. Trzech Krzyży.
         W Powstaniu walczył w obronie Instytutu oraz w rejonie pl. Trzech Krzyży w składzie kompanii "Reda" batalionu "Miłosz".

Dowódca st. sierż. Edmund Malinowski "Mundek".
Opis odznaki:

         Krzyż o zarysie Krzyża Walecznych. Na ramionach poziomych krzyża napis 1939 - 1945, na ramionach pionowych "kotwica" - AK. Na tarczy krzyża na niebieskim tle emblemat głuchoniemych.


Bardziej szczegółowy opis historii Plutonu Głuchoniemych znajduje się na stronie Wikipedii.


redakcja: Maciej Janaszek-Seydlitz

opracowanie graficzne: Joanna Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2004-2005 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.