Fotoreportaż z konkursu debat oksfordzkich "Powstanie Warszawskie miało sens" - 26 stycznia 2017 r.

          W listopadzie 2016 r. SPPW 1944 wspólnie z II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie rozpoczęło przygotowania do konkursu debat oksfordzkich "Powstanie Warszawskie miało sens". Do udziału w konkursie zaproszone zostały warszawskie szkoły ponadgimnazjalne. Konkurs o tej tematyce został w formule debaty oksfordzkiej przeprowadzony w Warszawie po raz pierwszy.
          Debata oksfordzka ma ściśle ustalony przebieg. Jej zadaniem jest dyskusja nad przyjętą tezą. Debatują przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy. Pomieszczenie, w którym odbywa się debata jest podzielone na dwie części. Strony siedzą po obu stronach marszałka, który prowadzi debatę i udziela głosu stronom.
          Rozpoczyna strona broniąca tezy. Głos jest przydzielany na przemian poszczególnym stronom. W każdej drużynie występuje 4 mówców. Kolejne wystąpienia nie mogą przekroczyć 4 min.
          Decyzje o wyniku debaty są podejmowane przez jury oraz eksperta. Każdy z jurorów ma do rozdysponowania punkty, które rozdziela pomiędzy obie strony. Juror ocenia debatę tylko i wyłącznie przez pryzmat własnych, subiektywnych odczuć, niekoniecznie opartych o specjalistyczną wiedzę. Marszałek dba o kulturę słowa i poziom debaty.
          Debaty konkursowe "Powstanie Warszawskie miało sens" odbyły się zgodnie z "Zasadami debaty oksfordzkiej", przygotowanymi dla przeprowadzonych w Poznaniu IV Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich 2016 przez Fundację Edukacyjną G5. Szczegóły techniczne debaty zostały zawarte w Zasadach Debaty Oksfordzkiej oraz Regulaminie konkursu debat oksfordzkich.
          Informację o konkursie wysłano do warszawskich szkół oraz umieszczono na stronie internetowej SPPW 1944. Termin zgłoszenia uczestnictwa w konkursie upływał 30 listopada 2016 r.
          Do udziału w konkursie debat zgłosiło się osiem warszawskich szkół ponadgimnazjalnych: II LO im. Stefana Batorego, III LO im. gen. Józefa Sowińskiego, VII LO im. J. Słowackiego, Zespół Szkół nr 67 im. Narcyzy Żmichowskiej, XVII LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, LXIX LO im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944, LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego i Zespół Szkół nr 31 im. J. Kilińskiego.
          Po ustaleniu liczby uczestników sekretarz debat pod nadzorem marszałka ustalił w drodze losowania strony debat (Propozycja lub Opozycja), uwzględniając w miarę możliwości preferowany stosunek do tezy.
          Konkurs debat oksfordzkich "Powstanie Warszawskie miało sens" odbył się 26 stycznia 2017 r. w auli II Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie.

          
Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie

          Na stronie internetowej SPPW 1944 ukazało się zaproszenie dla gości zainteresowanych przebiegiem debat.          Zostali oni również zawiadomieni o wydarzeniu za pośrednictwem listy mailingowej.
          Konkurs odbył się dzięki wsparciu m. st. Warszawy i Staromiejskiego Domu Kultury.
          Marszałkiem debat był Jędrzej Markiewicz - trener wystąpień publicznych, juror i dyrektor działu marketingu Fundacji Edukacyjnej G5, koordynator poznańskiego turnieju IPN "Zrozumieć historię".


Jędrzej Markiewicz

          Sekretarzem debaty była Dominika Marcinkowska, zajmująca się działem organizacyjnym i marketingiem Fundacji Edukacyjnej G5.


Dominika Marcinkowska

          Ekspertem debaty był Sebastian Kubera - juror i trener wystąpień publicznych Fundacji Edukacyjnej G5, wielokrotny uczestnik Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich i wielu innych turniejów debatanckich, koordynator Otwartych Mistrzostw Poznania Debat Oksfordzkich.


Sebastian Kubera

          W skład jury weszli:
          Agnieszka Cubała - autorka książek "Ku wolności... Międzynarodowe, polityczne i psychologiczno socjologiczne aspekty Powstania Warszawskiego", "Sten pod pachą, bimber w szklance, dziewczyna i... Warszawa. Życie codzienne powstańczej Warszawy" i "Skazani na zagładę? 15 sierpnia 1944. Sen o wolności a dramatyczne realia".
          Robert Gawkowski - autor książki "Krybar. Uniwersytet w cieniu powstańczych walk";
          mjr Halina Jędrzejewska ps. Sławka" - żołnierz batalionu AK "Miotła", wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich.
          Maciej Podbielkowski - przedstawiciel Muzeum Powstania Warszawskiego;
          Piotr Zaremba - historyk, publicysta, dziennikarz.


Jury; od lewej: Halina Jędrzejewska, Piotr Zaremba, Robert Gawkowski, Agnieszka Cubała, Maciej Podbielkowski

          26 stycznia 2017 r. w auli Liceum Batorego od rana trwały półfinały.


wejście do auli

          Cztery pary drużyn z ośmiu liceów debatowały kolejno nad tezą "Powstanie Warszawskie miało sens - szanse militarne". Debacie przysłuchiwało się jury i publiczność zgromadzona w auli.

             


             
          


          Zarówno obrońcy tezy, jak i jej przeciwnicy, w swoje popisy oratorskie wkładali i swoją wiedzę, i uczucia. Widać było, że uczniowie do konkursu przygotowywali się, znacznie wykraczając poza program szkolny, i widać też było, że temat Powstania, jego przebieg i szanse są dla nich ważne, budząc żywe emocje. Debaty miały bardzo wyrównany poziom; kilku drużyn, które odpadły w półfinałach, należy żałować - takie są jednak reguły rozgrywek "pucharowych".

             


          Debaty półfinałowe wyłoniły czwórkę finalistów.

          W starciu finałowym przedmiotem debaty była teza "Powstanie Warszawskie miało sens - znaczenie polityczne i moralne". Finalistów uszeregowano według ilości punktów zdobytych z czasie rozgrywek półfinałowych. Podobnie jak w półfinałach jedna z walczących drużyn była za, a druga przeciw tezie.

          
2 pary finalistów

          W debacie o III miejsce zmierzyły się drużyny: XVII LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i CXIV LO im. Jana Kilińskiego.
          III miejsce zdobyła drużyna liceum im. Frycza Modrzewskiego, występująca przeciwko tezie w składzie Piotr Kuczyński, Patryk Miernowski, Małgorzata Steczkowska i Borys Szkodziak.


drużyna LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, zdobywca III miejsca

          Na IV miejscu uplasowała się drużyna liceum im. Jana Kilińskiego w składzie: Sofia Bojalska, Paulina Koźlak, Karolina Roźniak i Jan Rybkowski.


LO im. Jana Kilińskiego, zdobywca IV miejsca

          W debacie o I miejsce zmierzyły się drużyny: VII LO im. Juliusza Słowackiego i XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej.
          I miejsce zdobyła drużyna liceum im. Narcyzy Żmichowskiej w składzie: Karolina Kłos, Alicja Sęk, Martyna Rosłonkiewicz i Anna Tonecka.


drużyna LO im. Narcyzy Żmichowskiej, zdobywca I miejsca

          II miejsce zajęła drużyna VII LO im. Juliusza Słowackiego, w składzie: Bartłomiej Kwapiński, Przemysław Piec, Filip Pieszczyński i Jakub Winnicki.


drużyna LO im. Juliusza Słowackiego, zdobywca II miejsca

          Po zakończeniu konkursu marszałek debat Jędrzej Markiewicz dokonał podsumowania projektu.


podsumowanie konkursu debat; od lewej: Jędrzej Markiewicz, Agnieszka Cubała,
dyrektor Zespołu Szkół nr 66 (Gimnazjum i Liceum im.Stefana Batorego) Barbara Kordas, Prezes SPPW 1944 Maciej Białecki

          Nagrodami dla zwycięzców były bony zakupowe Empiku. Wszyscy uczniowie uczestniczący w debatach otrzymali ponadto książkowe wydania wspomnień uczestników Powstania "Zeszyty Pamięci Powstania Warszawskiego" oraz płyty Barbary Figurniak i Mateusza Jarosza ze współczesnymi piosenkami opartymi na wierszach Powstańców.
          Jak to zwykle bywa, z racji braku doświadczenia przy pierwszej organizacji tego typu projektu pojawiło się kilka problemów.
          Bezpośrednio przed rozpoczęciem konkursu w jury odbyła się dyskusja nad zasadą "play off" w półfinale, według której drużyna przegrywająca swoją debatę z wylosowanym przeciwnikiem definitywnie odpadała. Rodziło to zagrożenie, że w ten sposób odpadnie drużyna reprezentująca wyższy poziom, jeśli trafi na przeciwnika silnego, a przejdzie dalej drużyna słabsza, jeśli będzie rywalizować w parze z jeszcze słabszą. Dobór drużyn odbywał się bowiem całkiem losowo.
          Padła propozycja, aby awans do dalszej rundy był uzależniony od bezwzględnej liczby uzyskanych punktów, a nie od zwycięstwa lub porażki we własnej parze. Na zmianę regulaminu było jednak za późno, a poza tym większość uczestników debaty nie wyraziła na to zgody.
          Poza tym do niektórych członków jury nie dotarły reguły "debaty oksfordzkiej" i przyznawali oni zero punktów każdej drużynie, której rola polegała na podważaniu sensu Powstania Warszawskiego.
          Fakty te spowodowały to, że z dalszej rywalizacji odpadli m.in. gospodarze - drużyna L.O. im. Stefana Batorego, choć merytorycznie reprezentowała ona bardzo wysoki poziom.
          Wszystko to powinno skłonić organizatorów do ponownego przemyślenia zasad regulaminu przed ewentualną następną debatą, a także do bardziej starannego doboru członków jury.
          W podsumowaniu imprezę można uznać za bardzo udaną. Należy pomyśleć nad kontynuacją projektu w przyszłości.


opracował: Maciej Janaszek-Seydlitz

zdjęcia: Piotr Śmiłowicz, Maciej BiałeckiCopyright © 2017 SPPW 1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.