Fotoreportaż z Międzydzielnicowego Konkursu Szkolnego dla uczniów warszawskich szkół podstawowych i gimnazjów "Ja, żołnierz Powstania" - 2016 r.

          W kwietniu 2016 r. Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 ogłosiło nowy typ konkursu poświęconemu Powstaniu Warszawskiemu 1944 r. "Ja, żołnierz Powstania".
          Celem konkursu było popularyzowanie bohaterskiej postawy żołnierzy Powstania, rozbudzanie potrzeby poznawania i czytania wspomnień powstańczych zamieszczonych w Zeszytach Pamięci Powstania Warszawskiego, na stronie internetowej Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego oraz korzystania z archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego, zachęcanie do uczestniczenia w spotkaniach "Świadkowie historii" w Muzeum Powstania Warszawskiego.
          Równocześnie konkurs miał promować wysoką kulturę słowa mówionego, rozwijać talenty oratorskie dzieci i młodzieży oraz uczyć rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
          Konkurs był skierowany do młodzieży szkół warszawskich w 2 grupach wiekowych:
          - szkoły podstawowe klasy IV - VI
          - gimnazja
          Każdy uczestnik miał przygotować krótki monodram, scenkę dramową dotyczącą wybranej postaci: żołnierza zgrupowania powstańczego, sanitariuszki, łączniczki, małego powstańca-harcerza z Szarych Szeregów przekazującego informacje, zawiszaka roznoszącego pocztę powstańczą. Należało wejść w rolę konkretnej osoby i odegrać krótką scenkę (scenariusz oparty na rzeczywistych wspomnieniach). Prezentacja nie powinna przekraczać 5 - 10 minut.
          Założenia konkursu przygotowała Maria Poprawa, członek zarządu SPPW 1944, polonista i historyk ze Szkoły Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie.
          Termin zgłaszania się do konkursu upływał 5 maja 2016 r.
          W tym terminie zgłosiło się 31 uczestników z 2 szkół podstawowych i 4 gimnazjów.

          Uczniowie, uczestnicy konkursu, wcielali się w n/w postacie:

          1. Barbara Bobrownicka- Frycze ps. "Baśka-Wilja", zgrup. AK "Róg"
          2. Joanna Chmielińska
          3. Pola Cudna- Kowalska ps. "Amelka", obwód AK "Obroża"
          4. Tymoteusz Duchowski ps. "Młotek"
          5. Barbara Gancarczyk- Piotrowska ps. "Pająk", bat. AK "Wigry"
          6. Wiesław Gniazdowski ps. "Wiesiek", zgrup. AK "Krybar"
          7. Janina Gruszczyńska - Jasiak ps. "Janka", bat. AK "Wigry"
          8. Halina Hołownia ps. "Rena"
          9. Halina Jędrzejewska- Dudzik ps. "Sławka", bat. AK "Miotła"
          10. Teresa Kodelska- Łaszek ps. "Kinga"
          11. Jolanta Kolczyńska ps. "Klara", zgrup. AK "Chrobry II"
          12. Maria Krasowska ps. "Majka"
          13. Hipolit Kuźwa, bat. AK "Kiliński"
          14. Jadwiga Nawrocka, zgrup. AK "Chrobry II"
          15. Witold Pilecki ps. "Witold", zgrup. AK "Chrobry II"
          16. Eugeniusz Rychlewski ps. "Chyży", zgrup. AK "Chrobry II"
          17. Juliusz Szawdyn, Konrad Niewiadomski ps. "Konrad", zgrup. AK "Konrad"
          18. Józef Andrzej Szczepański ps. "Ziutek", bat AK "Parasol"
          19. Jadwiga Szulecka-Wasiluk ps. "Jaga", bat. KB "Sokół"
          20. Zbigniew Ścibor - Rylski ps. "Motyl", bat. AK "Czata 49"
          21. Hochman Zalman ps. "Miki", bat. KB "Sokół"

          18 maja 2016 r. w sali wystawowej przy ul. Długiej 22 w Warszawie odbyło się przesłuchanie uczestników konkursu.
          Jury konkursu w składzie:

          Maciej Janaszek - Seydlitz- przewodniczący jury, prezes honorowy SPPW 1944
          Zbigniew Galperyn - powstaniec warszawski, vice prezes ZPW
          Cecylia Steczkowska - artystka, realizująca działania na rzecz upamiętniania bohaterstwa Powstańców
          oceniło występy poszczególnych uczestników konkursu.

          Przy ocenie brano pod uwagę:
          - prezentację postaci - strona merytoryczna, kompozycja, talent oratorski,
          - estetykę i oryginalność wykonanego stroju oraz sposób zaprezentowania go,
          - ogólne wrażenie artystyczne- dobór rekwizytów, oprawa muzyczna itd.

          Po długiej dyskusji jury przyznało nagrody następującym uczestnikom konkursu:

          Uczniowie szkół podstawowych:
          I miejsce
          Zofia Wierzbicka, SP 41
          II miejsce
          Antonina Rychlewska, SP 41
          Jagoda Szrajber, SP 118
          III miejsce
          Julia Ruszczyk, SP 118
          Paulina Ziętek, SP 118
          wyróżnienia
          Natalia Sawczuk, SP 118
          Blanka Skwarczek, SP 41

          Uczniowie gimnazjów:
          I miejsce
          Julia Wołoch, G 123
          II miejsce
          Wiktoria Niziołek, G 123
          Weronika Pawlak, G 40
          III miejsce
          Zuzanna Bykowska, G 121
          Zofia Michalska, G 123
          Aleksandra Szydłowska, G 121
          Weronika Tryc, G 121
          wyróżnienia
          Zofia Kubicka, G 40
          Inga Lewandowska, G 123

          O wyrównanym poziomie konkursu może świadczyć ilość równorzędnych II i III miejsc wśród laureatów.

          15 czerwca 2016 r. w sali wystawowej przy ul. Długiej 22 w Warszawie odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu. Otrzymali oni ufundowane przez SPPW 1944 nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.
          Nagrody wręczali: Maciej Białecki, prezes SPPW 1944, Maciej Janaszek-Seydlitz, przewodniczący jury, Cecylia Steczkowska, członek jury.          Nagrody książkowe otrzymali również opiekunowie laureatów przygotowujący ich do konkursu.          Wszyscy otrzymali również na pamiątkę Zeszyty Pamięci nr 5 i 6.

          Na uroczystości pojawiła się ekipa telewizyjna TVP 3. Przeprowadzono wywiad z autorką konkursu Marią Poprawą oraz kilkoma laureatami.

          Konkurs przyczynił się do podniesienia stanu wiedzy o Powstaniu Warszawskim 1944 wśród warszawskiej młodzieży szkolnej. Jego uczestnicy zaprezentowali ciekawy, dojrzały sposób prezentowania wybranych przez siebie bohaterów.od lewej: Cecylia Steczkowska, Maciej Janaszek-Seydlitz, Maria Poprawa.drugi od lewej Maciej Białecki
Maciej Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2017 SPPW 1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.