Fotoreportaż z IV Międzydzielnicowego Konkursu Szkolnego dla uczniów warszawskich szkół podstawowych i klas gimnazjalnych Ja, żołnierz Powstania - 2018 r.

          Podjęta w 2015 r. idea Międzydzielnicowego Konkursu Szkolnego Ja, żołnierz Powstania, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 spotkała się z dużym zainteresowaniem młodzieży i nauczycieli warszawskich szkół. W roku 2018 podjęto decyzję o uruchomieniu kolejnej jego edycji.
          IV edycję konkursu poświęconego Powstaniu Warszawskiemu 1944 r. Ja, żołnierz Powstania ogłoszono we wrześniu 2018 r. Została objęta patronatem honorowym przez Związek Powstańców Warszawskich.
          Jak poprzednio celem konkursu było popularyzowanie bohaterskiej postawy żołnierzy Powstania, rozbudzanie potrzeby poznawania i czytania wspomnień powstańczych zamieszczonych w Zeszytach Pamięci Powstania Warszawskiego, na stronie internetowej SPPW 1944 oraz korzystania z archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego, zachęcanie do uczestniczenia w spotkaniach Świadkowie historii w Muzeum Powstania Warszawskiego.
          Równocześnie konkurs miał promować wysoką kulturę słowa mówionego, rozwijać talenty oratorskie dzieci i młodzieży oraz uczyć rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
          Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII i III klas gimnazjalnych z Warszawy.
          Każdy uczestnik miał przygotować krótki monodram, scenkę dramową dotyczącą wybranej postaci: żołnierza zgrupowania powstańczego, sanitariuszki, łączniczki, małego powstańca-harcerza z Szarych Szeregów przekazującego informacje, zawiszaka roznoszącego pocztę powstańczą lub osoby cywilnej, która była obserwatorem zmagań powstańczych. Należało wejść w rolę konkretnej osoby i odegrać krótką scenkę (scenariusz oparty na rzeczywistych wspomnieniach). Prezentacja nie powinna przekraczać 4 - 7 minut, "aktorzy" powinni znać tekst na pamięć.
          Przedsięwzięcie przygotowała i przeprowadziła, jak poprzednio, Maria Poprawa, zastępca prezesa zarządu SPPW 1944, polonista i historyk ze Szkoły Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie.
          Termin zgłaszania się do konkursu upływał 29 października 2018 r.
          Wstępny akces do udziału w zmaganiach konkursowych wyraziło 18 uczestników z 5 szkół podstawowych.

          7 listopada 2018 r. w sali wystawowej przy ul. Długiej 22 w Warszawie odbyło się przesłuchanie, dające możność wyłonienia najlepszych wykonawców. Spotkanie otworzył prezes SPPW 1944 Maciej Białecki, który w kilku słowach przypomniał historię konkursu Ja, żołnierz Powstania.          Na przesłuchaniu pojawiło się ostatecznie 12 uczestników z 3 szkół podstawowych.          Uczniowie, uczestnicy konkursu, wcielali się w n/w postacie:

          1. Mieczysław Fogg ps. "Ptaszek"; bat. AK "Odwet"
          2. Barbara Gancarczyk- Piotrowska ps. "Pająk"; bat. harc. AK "Wigry"
          3. Zygmunt Głuszek ps. "Victor"; "Szare Szeregi"
          4. Jadwiga Góra - ps. "Izbicka"; zgrup. AK "Krybar"
          5. Zalman Hochman vel Zenek Borkowski- ps. "Miki"; bat. AK "Sokół"
          6. Mieczysław Aleksander Jagodziński ps. "Mieczysław"; bat. AK "Miotła"
          7. Barbara Elżbieta Nachtman- Żylewicz- ps. "Bożena"; bat. AK "Nałęcz"
          8. Stanisława Orłowska- ps. "Stasia"; bat. AK "Odwet"
          9. Zofia Rudnicka ps. "Alicja", "Żegota"
          10. Danuta Szaflarska ps. "Młynarzówna" oddz VI BiP KG AK
          11. John Ward, RAF
          12. Anna Zakrzewska ps. "Hanka Biała" bat. Harc. AK "Zośka"

          Komisja konkursowa, w której zasiedli:

          Maciej Janaszek - Seydlitz- przewodniczący jury, prezes honorowy SPPW 1944,
          Eugeniusz Tyrajski - powstaniec warszawski, członek zarządu ZPW,
          Cecylia Steczkowska - artystka, realizująca działania na rzecz upamiętniania bohaterstwa Powstańców, członek SPPW 1944.

          oceniła występy poszczególnych uczestników konkursu.przy stole od lewej: Cecylia Steczkowska, Maciej Janaszek-Seydlitz, Eugeniusz Tyrajski

          Przy ocenie brano pod uwagę:
          - prezentację postaci - strona merytoryczna, kompozycja, talent oratorski,
          - estetykę i oryginalność wykonanego stroju oraz sposób zaprezentowania go,
          - ogólne wrażenie artystyczne- dobór rekwizytów, oprawa muzyczna itd.

          Jury po długiej dyskusji przyznało nagrody następującym uczestnikom konkursu:

          I miejsce
          Jerzy Tarkowski, SP 118
          II miejsce
          Mikołaj Kobuszewski, SP 118
          Maria Ochnio, SP 118
          III miejsce
          Zuzanna Pacek, SP 26
          wyróżnienie
          Nina Bryśkiewicz, SP 41

          21 listopada 2018 r. w sali wystawowej przy ul. Długiej 22 w Warszawie odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu. Otrzymali oni bony upominkowe Empiku oraz pamiątkowe dyplomy.          Nagrody zostały ufundowane przez członków Stowarzyszenia Joannę Runge- Lissowską i Marię Poprawę (książki), część kwoty została pokryta z funduszu SPPW 1944.          Nagrody wręczali: Maciej Białecki, prezes SPPW 1944 i Maciej Janaszek-Seydlitz, honorowy prezes SPPW 1944.


          W uroczystości uczestniczył również Jerzy Substyk ps. "Jurny", powstaniec warszawski, żołnierz Zgrupowania AK "Bartkiewicz", który opowiedział młodzieży o swoich powstańczych losach.na zdjęciu od lewej: Maria Poprawa, Maciej Janaszek-Seydlitz, Jerzy Substyk          Pamiątkowe dyplomy i książki otrzymali nauczyciele przygotowujący uczestników konkursu.          Książki otrzymali także uczniowie - uczestnicy tej edycji, którzy brali udział w poprzednich konkursach. Wszyscy pozostali otrzymali na pamiątkę Zeszyty Pamięci Powstania Warszawskiego, wydawane przez nasze Stowarzyszenie.          Konkurs przyczynił się do podniesienia wiedzy o Powstaniu Warszawskim 1944 wśród warszawskiej młodzieży szkolnej. Jego uczestnicy zaprezentowali ciekawy, dojrzały sposób prezentowania wybranych przez siebie bohaterów.


Maciej Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2018 SPPW 1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.