Spotkania ze 100-letnim gen. "Motylem" - fotoreportaż 2017 r.

          W 2017 r. upłynęła 100. rocznica urodzin gen. bryg. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego ps. "Motyl".
          Urodzony 10 marca 1917 r., absolwent Szkoły Podchorążych Lotnictwa brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. W czasie okupacji por. Zbigniew Ścibor-Rylski walczył w szeregach 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej przyjmując pseudonim "Motyl". Skierowany w lipcu 1944 r. przez dowództwo do Warszawy por. "Motyl" walczył w Powstaniu Warszawskim 1944 r. w batalionie "Czata 49" Zgrupowania AK "Radosław". Awansowany do stopnia kapitana przeszedł cały szlak bojowy tego zgrupowania. Po kapitulacji powstania został awansowany do stopnia majora. Został odznaczony 2-krotnie Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari i 2-krotnie Krzyżem Walecznych a także tytułem Honorowy Obywatel Warszawy.
          Wieloletni prezes Związku Powstańców Warszawskich, jeden z inicjatorów budowy Muzeum Powstania Warszawskiego, członek Rady Honorowej Budowy Muzeum. Aktywny społecznik, wielki patriota, dobry człowiek.

* * *


          10 marca 2017 roku, w 100. rocznicę urodzin gen. "Motyla" w Sali pod Liberatorem w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się wzruszająca uroczystość. Organizatorami uroczystości byli: Przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy Ewa Malinowska - Grupińska, Muzeum Powstania Warszawskiego, Zarząd Główny Związku Powstańców Warszawskich.
          W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 osób określonych przez jubilata mianem przyjaciół. Przybyli przedstawiciele władz Miasta Stołecznego Warszawy, członkowie prezydium Związku Powstańców Warszawskich, przewodniczący środowisk kombatanckich, damy i kawalerowie Orderu Virtuti Militari oraz przyjaciele i rodzina Pana Generała.          Zebranych przywitał Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski.          W imieniu Powstańców Warszawskich oraz żołnierzy Zgrupowania AK "Radosław" głos zabrała Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich dr n. med. Halina Jędrzejewska ps. "Sławka", żołnierz batalionu AK "Miotła".          Następnie głos zabrał przyjaciel Pana Generała b. Prezydent RP Bronisław Komorowski.          P. O. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych min. Jan Józef Kasprzyk w ciepłych słowach podziękował Panu Generałowi za jego służbę dla Rzeczypospolitej, za działanie na rzecz integrowania środowiska kombatanckiego oraz podkreślił więzi jakie łączą Pana Generała z młodzieżą. Następnie wręczył Generałowi pamiątkowego orła.

          Do życzeń przyłączyła się Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa-Błońska, która także przytoczyła fakt, że gen. Z. Ścibor-Rylski jako jeden z pierwszych zwrócił uwagę na los ludności cywilnej w Powstaniu Warszawskim, za co warszawiacy są mu wdzięczni.          W imieniu władz Miasta Stołecznego Warszawy głos zabrały: Prezydent Hanna Gronkiewicz- Waltz oraz Przewodnicząca Rady Miasta Ewa Malinowska - Grupińska.

          W imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej życzenia Jubilatowi przekazał Prezes Związku prof. Leszek Żukowski.          Następnie odczytano list z życzeniami od Biskupa Polowego Wojska Polskiego JE. bp. gen. Józefa Guzdka.          Nadszedł moment, gdy zabrał głos Czcigodny Jubilat, gen. Zbigniew Ścibor-Rylski. Podziękował wszystkim zgromadzonym za przybycie oraz za skierowane do niego życzenia. Stwierdził, że nie dotyczą tylko jego osoby, ale również wielu jego kolegów, którzy oddali życie dla Ojczyzny. Podkreślił, iż jest tylko przedstawicielem tego wspaniałego pokolenia, a Bóg chciał go zachować jako jednego z nielicznych. Stwierdził: Najważniejsze jest, abyśmy byli jedną rodziną Polaków. Jestem bardzo wzruszony, łzy cisną mi się do oczu, ale nie przystoi, aby generał płakał.          Po przemówieniach podano urodzinowy tort a wszyscy zebrani na cześć Pana Generała odśpiewali uroczyste "200" lat.

          Od Związku Powstańców Warszawskich Prezes - Jubilat otrzymał okolicznościowy list, w którym czytamy: Panie Generale, Nasz Prezesie, Kochany Przyjacielu!!! Przyjmij od Nas moc najserdeczniejszych życzeń z okazji Twoich 100 urodzin. Życzymy dużo zdrowia i nieustającej pogody ducha. Powstańcy warszawscy.
          Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944: Maria Poprawa, Maciej Białecki i Maciej Janaszek-Seydlitz.          Złożyli oni jubilatowi serdeczne życzenia i wręczyli kwiaty.

          Wszyscy zebrani w Sali pod Liberatorem zachowają na długo w pamięci tę niezwykłą uroczystość.

* * *


          Od kilkunastu lat w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie koniec września i początek października jest poświęcony wydarzeniom związanym z Powstaniem Warszawskim.
          W roku 2017 uczniowie poznali wspomnienia żołnierzy Armii Krajowej z biało-czerwoną opaską na ramieniu, w szczególności postać gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego ps. "Motyl" z batalionu "Czata 49", należącego do Zgrupowania AK "Radosław", który 10 marca br. skończył 100 lat.
          Uczniowie z Akademii Młodego Aktora i szkolny chór "Wiolinki" przygotowali uroczystość szkolną, na którą zaproszony został uczestnik, świadek tamtych wydarzeń prof. Tadeusz Jarosz ps. "Topacz" z Szarych Szeregów.          Program został oparty na wspomnieniach gen. Z. Ścibor-Rylskiego, uroczystości nadano tytuł "O Polskę nam szło! Kim był "Motyl"?".          Założenia przygotowała Maria Poprawa, polonistka i historyk, wiceprezes Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944.          Wykonawcy starali się podkreślić waleczność i upór żołnierzy od pierwszych dni wojny na przykładzie młodego oficera, który przebył szlak wojenny od obrony Warszawy, poprzez walki u boku gen. F. Kleeberga w SGO "Polesie", działalność konspiracyjną- zajmował się typowaniem i obsługą punktów zrzutów dla Cichociemnych, a także przeszedł szlak bojowy 27 Wołyńskiej Dywizji AK po Powstanie.

          Po części artystycznej uczniowie klas trzecich, czwartych, piątych i szóstych wzięli udział w spotkaniu z kombatantem. Pan prof. Tadeusz Jarosz był harcerzem Szarych Szeregów, łącznikiem drużyny listonoszy Harcerskiej Poczty Polowej.
          Opowiedział o trudnych dniach okupacji, swoim udziale w Powstaniu Warszawskim, walce z Niemcami, wspomniał o głównym bohaterze przedstawienia - gen. Z. Ścibor-Rylskim. Było to spotkanie doświadczonego żołnierza AK, "Motyla" z młodym chłopakiem, "Topaczem" z Harcerskiej Poczty Polowej.
          Uczniowie z uwagą śledzili opowieść uczestnika wydarzeń, a ta "żywa lekcja historii" na pewno pozostanie w ich pamięci.

* * *


          W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, 3 grudnia 2017 r. przedstawiciele SPPW 1944 odwiedzili w Domu Seniora gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego ps. "Motyl".
          W skład delegacji weszli: Maciej Białecki, Ewa Furmańska, Maciej Janaszek-Seydlitz, Maria Poprawa, Barbara Rumianek.
          Po serdecznym powitaniu Generał otrzymał kwiaty, a Marysia Poprawa przekazała mu całą paczkę laurek świątecznych przygotowanych przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie.          Goście podziękowali Panu Generałowi za możliwość spotkania się z Nim. Gospodarz opowiadał, jak spędza czas na zasłużonym odpoczynku. Mówił o swoich planach w najbliższej przyszłości, zauważył, że już jako jeden z nielicznych może dać świadectwo trudnych czasów z zeszłego stulecia.

          Goście zwrócili uwagę na ciekawe osobiste pamiątki znajdujące się w pokoju Pana Generała. Na ścianach wisiały osobiste fotografie, szabla generalska.

          Nad szablą można zobaczyć akwarelę Grobu Nieznanego Żołnierza, którą Generał jako Sekretarz Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari otrzymał w 2015 roku od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.          Obok można zobaczyć pamiątkowe grupowe zdjęcie z sierpnia 2017 r. z odwiedzin przedstawicieli SGRH Pluton "Mieczyki/Czata 49" z Gdańska.          Generał zaprezentował również piękny "Pierścień Patrioty", który otrzymał w listopadzie 2017 r.          Wizyta upłynęła w miłej serdecznej atmosferze. Gospodarz otrzymał życzenia zdrowia i pogody ducha, potem wszyscy umówili się na spotkanie w marcu 2018 r. na kolejnych, już 101. urodzinach gen. "Motyla".


          Zapraszamy do zapoznania się z biografią gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego p. "Motyl" na stronie internetowej SPPW 1944.


opracowanie: Maciej Janaszek-Seydlitz
Maria Poprawa

zdjęcia: Monika Gryszkiewicz
Maciej Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2018 SPPW 1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.