Spotkanie z Prezesem
Związku Powstańców Warszawskich
gen. Zbigniewem Ścibor-Rylskim         W dniu 18 grudnia 2004 r., w siedzibie Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 przy ul. Długiej 22 w Warszawie miało miejsce spotkanie członków stowarzyszenia z Prezesem Związku Powstańców Warszawskich - gen. Zbigniewem Ścibor-Rylskim. Spotkanie obejmowało prelekcję Prezesa Z. Ścibor-Rylskiego oraz pytania słuchaczy i ogólną dyskusję. Poniżej prezentujemy fotoreportaż z przedmiotowego wydarzenia.

Joanna Janaszek-Seydlitz


  


    


    


    


  

zdjęcia Zygmunt Seliga i Maciej Janaszek-SeydlitzCopyright © 2004 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.