Spotkanie z Prezesem
Związku Powstańców Warszawskich
gen. Zbigniewem Ścibor-Rylskim         W dniu 18 grudnia 2004 r., w siedzibie Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 przy ul. Długiej 22 w Warszawie miało miejsce spotkanie członków stowarzyszenia z gen. Zbigniewem Ścibor-Rylskim ps. "Motyl" (notka biograficzna), Prezesem Związku Powstańców Warszawskich. Spotkanie obejmowało prelekcję Prezesa Z. Ścibor-Rylskiego oraz pytania słuchaczy i ogólną dyskusję. Poniżej prezentujemy fotoreportaż z przedmiotowego wydarzenia.
         Tutaj można zapoznać się z treścią biografii gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego.

Joanna Janaszek-Seydlitz


  


    


    


    


  

zdjęcia Zygmunt Seliga i Maciej Janaszek-SeydlitzCopyright © 2004 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.