Spotkanie z Bronisławem Trońskim
- literatem, wiceprezesem Związku
Powstańców Warszawskich         W dniu 15 stycznia 2005 r., w siedzibie Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 przy ul. Długiej 22 w Warszawie miało miejsce spotkanie członków stowarzyszenia z - Bronisławem Trońskim - wiceprezesem Związku Powstańców Warszawskich, znanym pisarzem, dziennikarzem, reportażystą i scenarzystą. Spotkanie obejmowało prelekcję Bronisława Trońskiego oraz pytania słuchaczy zakończone ogólną dyskusją.
         Bronisław Troński jest pomysłodawcą powołania do życia Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944, jako organizacji, której celem jest: kontynuowanie patriotycznych tradycji narodowych, a w szczególności wychowywanie młodych pokoleń w duchu miłości do Ojczyzny oraz znajomości własnej historii i szacunku dla niej. Bronisław Troński jest honorowym Prezesem Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944.

Joanna Janaszek-Seydlitz


  


    


    zdjęcia Maciej Janaszek-SeydlitzCopyright © 2004 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.