Spotkanie z Marią Wiśniewską
łączniczką harcerskiego batalionu "Parasol",
doktorem historii.         W dniu 19 lutego 2005 r., w siedzibie Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego i Związku Powstańców Warszawskich przy ulicy Długiej 22 w Warszawie, miało miejsce spotkanie członków stowarzyszenia p. Marią Wiśniewską - uczestniczką Powstania Warszawskiego 1944 r., łączniczką harcerskiego batalionu "Parasol", doktorem historii.
         Spotkanie obejmowało prelekcję zaproszonego gościa oraz pytania słuchaczy i ogólną dyskusję. Poniżej prezentujemy zdjęcia z przedmiotowego wydarzenia.

Joanna Janaszek-Seydlitz


  


  

  


  zdjęcia Maciej Janaszek-SeydlitzCopyright © 2004 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.