Projekt "Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim 1944"
          Wspominając Warszawę sierpnia 1944 r. należy pamiętać nie tylko o bohaterstwie walczących powstańców, ale również o ofierze ludności cywilnej i tragicznych losach samego miasta.
          Przez wiele lat mówiono o dokonaniach żołnierzy-powstańców zapominając o tym, że ludności cywilnej zginęło ponad 10 razy więcej niż żołnierzy, a pozostali przy życiu mieszkańcy Warszawy zostali przez Niemców wypędzeni. Straty zabudowy w momencie wyjścia Niemców z miasta zostały kreślone na 84% w lewobrzeżnej Warszawie, a łącznie z Pragą na ok. 65%. W okresie październik 1944 - styczeń 1945 Niemcy przez 110 dni systematycznie zniszczyli 35-40% zabudowy lewobrzeżnej Warszawy. Było to działanie planowe, systematyczne, psychopatyczne i bezsensowne zarazem.

          W celu przybliżenia tych wydarzeń Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 wspólne z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy zrealizowało projekt "Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim 1944".
          Autorem i realizatorem projektu jest Augustyn Dobiecki, warszawski przewodnik, członek obu organizacji. Dzięki jego pasji i ogromnej pracy to ambitne przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
          W okresie lipiec 2014 - luty 2015 zorganizowano i przeprowadzono 7 spotkań historycznych z udziałem świadków historii. Wzięło w nich udział łącznie prawie 900 osób. Do każdego spotkania został przygotowany specjalny Zeszyt Tematyczny, opracowany przez Augustyna Dobieckiego. Każdy z zeszytów zawiera ciekawe, często unikatowe informacje, dotyczące poszczególnych tematów spotkań.

          Zapraszamy do uważnej lektury udostępnionych na naszej stronie kolejnych Zeszytów w nadziei, że ich treść powiększy u osób czytających zasób wiedzy o historii naszego miasta.

Maciej Janaszek-Seydlitz          Zeszyty do poszczególnych sesji:

           Sesja nr 1 Akcja AB

           Sesja nr 2 Zgrupowanie "Piwnica"

           Sesja nr 3 Przemarsz przez piekło

           Sesja nr 4 Exodus

           Sesja nr 5 Terror

           Sesja nr 6 110 dni zagłady miasta

           Sesja nr 7 Jak Fenix z popiołów

           Sesja nr 8 Podsumowanie


Copyright © 2016 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.