Powstańcze relacje świadków

Wspomnienia Zbigniewa Dębskiego z batalionu "Kiliński"
Zbigniew Dębski
ur. 29.11.1922 r. w Łasinie
ppor. Armii Krajowej ps. "Zbych-Prawdzic"
dowódca 7 drużyny 3 kompanii "Szare Szeregi-Junior"
batalion AK "Kiliński"
nr jen. 298383         Zapraszamy do zapoznania się z wojennymi losami Zbigniewa Dębskiego ps. "Zbych-Prawdzic", ppor. Armii Krajowej z batalionu "Kiliński". Działał w konspiracji od listopada 1939 r. W czasie powstania brał między innymi udział w walkach o PAST-ę. Po jej zdobyciu zatknął na dachu budynku biało-czerwoną flagę.
         Po kapitulacji trafił do niemieckiego obozu jenieckiego. W 1948 r. wrócił do kraju.
         Odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti Militari V klasy i 3-krotnie Krzyżem Walecznych.


Maciej Janaszek-Seydlitz
                        Okupacja
                              Powstanie
                              Dalsze losyCopyright © 2008 Maciej Janaszek-Seydlitz. Wszelkie prawa zastrzeżone.