PWB/17/S


Opis:

         Sformowana w 1940 r. konspiracyjna samodzielna grupa specjalna PWB/17/S "Podziemna Wytwórnia Banknotów" podlegała VII Oddziałowi Komendy Głównej AK (Wydział Finansów) składała się z pracowników PWPW (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych).
         W godzinie "W" stan grupy wynosił około 100 osób.

W skład grupy PWB/17/S stanowiącej załogę PWPW wchodziły:
- oddział szturmowy "Roma",
- sekcja bojowa,
- sekcja sanitarna,
- sekcja techniczna,
- sekcja gospodarcza.

Dowódca mjr Mieczysław Chyżyński "Pełka".

         2 sierpnia w składzie zgrupowania "Róg" atakiem od wewnątrz grupa wzięła udział w zdobyciu gmachu i broniła obiektu wzmocniona od 10 sierpnia kompanią "Osa" z batalionu "Kilinski".
         16 sierpnia została wyłączona z odcinka "Róg" i włączona do zgrupowania "Radosław". Od 21 sierpnia weszła w skład zgrupowania "Leśnik". PWB/17/S wielokrotnie odpierała niemieckie szturmy na wytwórnię. Po zdobyciu budynku przez Niemców 28.08, żołnierze PWB/17/S pozbawieni dowódców przeszli do innych oddziałów. Na terenie gmachu pozostała grupa rannych z doktor "Raną" - Hanną Petrynowską, zamordowaną wraz z rannymi po wkroczeniu Niemców.


Opis odznaki:

         Prostokątna tarcza, u góry "kotwica", pomiędzy ramionami której litery A K. Dolna część tarczy pokryta podłużnymi żłobieniami. Na żłobionej części tarczy napis PWB 17 S na gładkim tle. <


Bardziej szczegółowy opis historii grupy "PWB/17/S" znajduje się na stronie Wikipedii.


redakcja: Maciej Janaszek-Seydlitz

opracowanie graficzne: Joanna Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2004-2005 Maciej Janaszek-Seydlitz. Wszelkie prawa zastrzeżone.