Grupy Szturmowe "Szarych Szeregów"


Opis:

         Harcerze wchodzący w skład "Szarych Szeregów" byli podzieleni na trzy grupy wiekowe: 12-14 lat, 15-17 lat i 18 lat i powyżej. Trzecia, najstarsza grupa otrzymała kryptonim GS - Grupy Szturmowe. Żołnierze GS-ów brali udział w wielu akcjach zbrojnych w czasie okupacji wchodząc w skład oddziałów specjalnych Kedywu (Kierownictwa Dywersji KG AK).
         W czasie Powstania GS-y tworzyły trzon słynnych harcerskich oddziałów "Zośka", "Parasol", "Baszta". Odznaka GS była używana już w czasie trwania Powstania w odróżnieniu od większości odznak poszczególnych oddziałów powstańczych, które powstały w późniejszym okresie.Opis odznaki:

         Odznaka ażurowa w kształcie litery G, przez którą przebiega litera S w formie błyskawicy.
Biały metal, wymiary 13,8x19 mm.


Bardziej szczegółowy opis historii Grup Szturmowych "Szarych Szeregów" znajduje się na stronie Wikipedii.


redakcja: Maciej Janaszek-Seydlitz

opracowanie graficzne: Joanna Janaszek-Seydlitz


Copyright © 2004-2005 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.