Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA

Na stronie tej zamierzamy zamieszczać informacje o wydarzeniach kulturalnych, różnego rodzaju uroczystościach i spotkaniach jakie odbywają się w naszym Stowarzyszeniu.

Joanna Janaszek-Seydlitz
26 maja 2011 r.


Warszawa, 26 maja 2011 r.


Zaproszenie


Zarząd Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2011 roku w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Długiej 22 w Warszawie.
I termin godz. 11.oo; II termin godz. 11,3o

Proponowany porządek obrad:: 1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór komisji wnioskowej i mandatowo-skrutacyjnej
4. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu z działalności w roku 2010
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań Zarządu
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu
10. Wybory uzupełniające do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
11. Dyskusja c. d.
12. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej o wynikach wyborów
13. Sprawy różne
14. Sprawozdanie komisji wnioskowej
15. Zamknięcie Zgromadzenia

Zmiana terminu Zgromadzenia była spowodowana ograniczeniami narzuconymi przez Policję w związku z wizytą Prezydenta USA Baracka Obamy, który 28 maja składa kwiaty pod pomnikiem Powstania Warszawskiego. Liczymy na liczną obecność i aktywny udział w Zgromadzeniu.

Za Zarząd

Jolanta Kolczyńska
Prezes18 maja 2011 r.

Uwaga! W związku z wizytą Prezydenta USA Baracka Obamy, który 28 maja 2011 będzie składał wieniec pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego, nie odbędzie się planowane w tym terminie, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Pamieci Powstania Warszawskiego 1944.
Nowy termin Zgromadzenia ustalony jest na 18 czerwca 2011 o godz. 11.00 w sali wystawowej ZPW przy ul. Długiej 22, I piętro, w Warszawie.

Prezes SPPW1944
Jolanta Kolczyńska12 stycznia 2008 r.

Spotkanie opłatkowo-noworoczne 2008


9 grudnia 2006 r.

Spotkanie z okazji 3 rocznicy powstania SPPW 1944


Czerwiec, 2006 r.Old Fashion Man Club
W miesiącu czerwcu SPPW 1944 nawiązało współpracę z grupą kibiców Legii "Old Fashion Man Club" (OFMC). Grupa powstała w 2004. Początkowo skupiała ona osoby aktywne na trybunach Stadionu Wojska Polskiego w latach '80-tych i '90-tych o poglądach niepodległościowych i antykomunistycznych.
Z czasem, w szeregach OFMC pojawiło się wielu młodych kibiców, którym bliskie są wartości popularyzowane przez grupę. Od 2004 bierze ona czynny udział w obchodach rocznic Powstania Warszawskiego, Dnia Niepodległości i innych, ściśle współpracując ze Stowarzyszeniem Kibiców Legii Warszawa "Sekcja Sympatyków". Celem OFMC jest propagowanie postaw patriotycznych wśród kibiców Legii.
Grupa liczy 23 osoby. W jej działaniach bierze też udział kilkanaścioro kibiców Legii, będących "przyjacółmi grupy". Członkowie grupy mają od 21 do 45 lat, ponad połowa jest po 30.
Grupa prowadzi działania związane z podtrzymaniem pamięci o Powstaniu, np. porządkowanie kwater powstańczych na cmentarzach, zapalaniem zniczy w miejscach pamięć, spotkania z kombatantami. Aktualnie w ramach współpracy z SPPW 1944 OFMC przygotowuje dokumentację zdjęciową i opisową dotyczącą tablic poświęconych Powstaniu znajdujących się we wnętrzach warszawskich kościołów. Pozwoli to na stworzenie w przyszłości odpowiedniej inernaktywnej Mapy Pamięci bis.
Maj, 2006 r.Grupa Historyczna "Zgrupowanie Radosław
W miesiącu maju 2006 nawiązaliśmy współpracę z Grupą Historyczną "Zgrupowanie Radosław". Będziemy na naszej stronie prezentowali dokonania grupy, będziemy również podejmowali wspólne przedsięwzięcia.
Grupa Historyczna "Zgrupowanie Radosław" istnieje od sierpnia 2004 roku. GH "Zgrupowanie Radosław" to propozycja skierowana do osób, którym historia, tradycja i pamięć największego i najbardziej tragicznego zrywu powstańczego jest szczególnie bliska.
Celem grupy jest działalność historyczna i edukacyjna oraz rekonstrukcje historyczne epizodów z walk powstańczych. Grupa w ciągu całego roku organizuje wraz z kombatantami prelekcje i pokazy dla szkół oraz środowisk harcerskich.
Począwszy od 2004 r. Grupa Historyczna "Zgrupowanie Radosław" wzięła udział w szeregu imprezach jak:
- widowisko historyczne "Pałacyk Michla, Żytnia, Wola" w 2004 r.,
- inscenizacje walk powstańczych podczas pikników historycznych organizowanych przez stowarzyszenie Campus w czerwcu 2005 i 2006 r,
- obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1944,
i inne uroczystości i imprezy historyczne.

    


Grupa liczy kilkadziesiąt osób, mężczyzn i kobiet w wieku 18-40 lat.
Zainteresowanych działalnością grupy odsyłamy na stronę GH "Zgrupowanie Radosław"
20 Maja 2006 r. Radiostacja "Błyskawica"
20 maja 2006 (sobota) o godz. 11.00 , w siedzibie Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 przy ul. Długiej 22, odbyło się spotkanie poświęcone tematyce radiostacji powstańczych. Wstęp wygłosił pan dr Adam Nogaj, historyk. Następnie współtwórca repliki radiostacji "Błyskawica" pan Zygmunt Seliga opowiedział o jej zbudowaniu. Na zakończenie został odtworzony autentyczny komunikat rozpoznawczy tzw. "Warszawianka" nadawany przez akowską radiostację na początku audycji.


13 Maja 2006 r. WALNE ZGROMADZENIE SPPW 1944
13 maja 2006 (sobota) o godz. 11.00 , w sali im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944. W trakcie Zgromadzenia podjęto m.in., uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności w roku 2005 oraz uchwały w sprawie kierunków działalności i budżetu na rok 2006. Za jedno z ważniejszych narzędzi popularyzowania idei pamięci Powstania Warszawskiego przez SPPW 1944 została uznana, w trakcie obrad, strona internetowa Stowarzyszenia. W maju 2006 r. ilość wejść internautów na stronę Stowarzyszenia przekroczyła 100.000. W wyniku współpracy z rozrastającą się wciąż grupą tłumaczy-wolontariuszy duża część materiałów zgromadzonych na stronie jest już dostępna w językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, włoskim i hiszpańskim. Do innych ciekawych form szerzenia wiedzy o Powstaniu należą organizowane cyklicznie przez SPPW 1944 spotkania z Powstańcami, adresowane specjalnie do młodzieży. Spotkanie realizowane są w siedzibie Stowarzyszenia przy ul Długiej 22 jak też na terenie szkół (głównie warszawskich). Władze SPPW 1944 pragną złożyć serdeczne podziękowania grupie wolontariuszy, w tym w szczególności tłumaczy, dzięki których bezinteresownemu zapałowi Stowarzyszenie pomimo skromnych środków finansowych może realizować wiele ciekawych inicjatyw.15 stycznia 2005 r.

spotkanie z Bronisławem Trońskim - wiceprezesem Związku Powstańców Warszawskich, znanym pisarzem, dziennikarzem, reportażystą i scenarzystą.


18 grudnia 2004 r.

spotkanie z gen. Zbigniewem Ścibor-Rylskim - Prezesem Związku Powstańców Warszawskich.

Copyright © 2004-2015 SPPW1944. Wszelkie prawa zastrzeżone.