Powstańcze relacje świadków

Wojenne wspomnienia Marka Tadeusza Nowakowskiego - żołnierza z "Lawy"
Marek Tadeusz Nowakowski,
ur. 01.04.1926 r. w Warszawie
ppor. czasu wojny Armii Krajowej
ps. "Abba"
Oddział Osłonowy Komendy Głównej Lotnictwa AK - kompania "Lawy"
nr jen. 102331         Rozpoczynamy cykl wspomnień wojennych żołnierza Armii Krajowej Marka Tadeusza Nowakowskiego ps. "Abba".
         Urodzony w 1926 roku, rodowity warszawiak, w chwili wybuchu wojny miał 13 lat. Przeszedł podobną drogę życiową jak wielu jego rówieśników: tajne nauczanie, działalność konspiracyjna, udział w Powstaniu Warszawskim, gdzie otrzymał stopień podporucznika czasu wojny. Potem obóz jeniecki, po wyzwoleniu przez aliantów służba w II Korpusie gen. Andersa, studia we Włoszech i Anglii. W 1947 roku zdecydował się na powrót do Polski. Wielu jego kolegów wybrało los emigrantów.
         Cykl rozpoczyna bardzo ciekawe kalendarium wojny obejmujące okres 1939-1944 (do wybuchu powstania). Funkcjonuje ono niejako w trzech płaszczyznach: osobistych przeżyć autora, losów Warszawy i jej mieszkańców oraz ogólnego teatru II wojny światowej. Zawiera bardzo wiele często mało znanych realiów okupacyjnego dnia codziennego. Pokazuje również jak krok po kroku zaciskała się na Warszawie pętla hitlerowskiego terroru.


Maciej Janaszek-Seydlitz


                        Kalendarium 1939-1944
                              Okupacja
                              Warszawskie Koło Lotnicze 1941-1944
                              Konspiracja
                              Powstanie Warszawskie
                              Niewola
                              PWx - były jeniec wojenny
                              Italia 1945/46
                              Rzym 1946
                              Anglia
                              Żegnaj BrytanioCopyright Š 2007 Maciej Janaszek-Seydlitz. Wszelkie prawa zastrzeżone.